• Arabuluculuk Ne Demektir?

  Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
 • Arabulucu Kimdir?

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.
 • Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

  Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.
 • Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

  Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.
 • Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

  Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.
 • Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum?

  Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.
 • Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

  Taraflar arabulucuyu, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.
 • Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

  Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.
 • Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacak?

  Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.
 • Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mıdır?

  Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.
 • Mahkeme icra edilebilirlik şerhi verirken neye dikkat edecektir?

  Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır.
 • Arabuluculuk yoluyla anlaştığımda avantajım nedir?

  Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
  Mahkemeye göre daha kısa sürer.
  Sonuç, tarafların kontrolündedir.
  Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
  Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
  Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.
  Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
  Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

DANIŞMANLIK

Ofisimizde; her türlü sözlü veya yazılı danışmanlık hizmeti verilmektedir.

ARABULUCULUK

Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk; hukuki uyuşmazlıklarınızı en kısa yoldan ve az masraf ile çözmenizi sağlayan bir sistemdir.

Ofisimizde; gerek ihtiyari gerekse zorunlu dava şartı kapsamında arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

ÜCRETLENDİRME

Hukuk büromuz ücretlendirmesini tavsiye niteliğindeki Bursa Barosu Avukatlık Ücret Tarifesi ‘ne göre yapmaktadır.

Uyuşmazlıklara ilişkin yargılama giderleri ve masrafları peşin alınır.

VEKÂLETNAME İÇİN NE GEREKLİDİR?

Vekil-müvekkil ilişkisini kurma yolunda anlaşma sağladığımız takdirde bize bir vekaletname getirmeniz gerekmektedir. Vekâletname için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

Bursa Barosu avukatları

Av.Nilay PARLAR                     (TCKN:19114639150)

Av. Sevil KOYUNCU                 (TKCN:28594323466)

Av. Ezgi Özlem KAYMAZ         (TCKN:43627558134)

 Kemalpaşa Mah. Adnanmenderes Cad. Bahçıvan Sok. No:1/7 K:1 D:7-8 İnegöl/BURSA

BİR DAVA ÖNCESİNDE YAPILACAK ÖN ÇALIŞMA

Ofisimize görüşmeye gelirken aşağıda belirttiğimiz hususları dikkate aldığınız takdirde, gereksiz zaman kayıpları yaşamayacağımız gibi bütün evraklara haiz olacağımız için süratle hukuki uyuşmazlığınız ile ilgili çalışmalara başlayabileceğiz.

Yanınıza gerekli veya gereksiz olduğuna karar vermeden, uyuşmazlığa dair bütün bilgi ve belgeleri getirin.

Uyuşmazlığınıza dair tanıklar var ise; adları ve soyadları, T.C. Kimlik numaraları, adresleri ve hangi konuda tanıklık yapacaklarını belirten yazılı bir evrak getirin.

Aramızda anlaşma sağladığımız takdirde bize noterden alacağınız (yurt dışında yaşıyorsanız konsolosluktan) vekâletname getirmeniz gerekecektir.