Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Ofisimizde; vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi , Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması, uyuşmazlıkların idari aşamada çözülememesi halinde dava sürecinin takibi ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümüne yönelik her türlü işlem gerçekleştirilmektedir.