Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ofisimizde; danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde her türlü işlem ile sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda gerek dosya bazında gerekse aylık düzenli danışmanlık hizmetleri verilmektedir.