İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ofisimizde; işverenler açısından işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, iş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında; işçiler açısından iş akdinin feshi önce ve sonrasında izlenecek yol, dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak işlemler gerçekleştirilmektedir.