İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ofisimizde; İcra dairesi alacak takibi, İcra mahkemesi dosya takibi, İlamların icrası, Taşınır teslimi, Çocuk teslimi, Taşınmaz tahliye ve teslimi, İcra takibi, İcranın geri bırakılması, Haciz, Menfi tespit davası, Rehnin paraya çevrilmesi, İpoteğin paraya çevrilmesi, İflas, İhtiyati haciz, Alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlığını eksiltme suçu ve benzeri yasal mevzuat kapsamında yer alan işlemler ile hizmet verilmektedir.