Parlar & Koyuncu Hukuk ve Arabuluculuk

Hukuk büromuzda hukuki konularda yazılı veya sözlü danışmanlık, her türlü sözleşme hazırlanması, mevcut sözleşmelerin uygulanmasının sağlanması, yeni çıkan kanunlar hakkında bilgilendirme, üçüncü kişilerle yapılan müzakere görüşmelerine katılma gibi sorun önleyici hukuk hizmetleri sunmak önceliğimizi oluşturmakla birlikte, dava ve icra takibi, ihtilaf çözümü ve arabuluculuk hizmetleri de verilmektedir.

İdari kurum ve kurullar nezdinde müvekkillerimizi temsil etmekte, gerektiğinde bu kurum ve kurul kararlarını idari yargı organları önüne götürme hizmeti de vermekteyiz.